Страничка руководителя физического воспитания

Документы

1. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

2. Учебная программа дошкольного образования, (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15.08.2019 № 138)

3. Образовательные стандарты Дошкольное образование

4. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525);

5. "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ", Пост. Мин. спорта и туризма РБ №60

6. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7. Методическое обеспечение аттестации педагогических работников (АПО, Минск)

8. «Государственная программа развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы», пост. Мин. спорта и туризма

9. Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы, Пост. Совмина РБ

10. Об установлении перечней и норм обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для организации физического воспитания обучающихся учреждений образования

11. Закон Республики Беларусь "О физической культуре и спорте"(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 N 92-З)

12. "САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", пост. Мин. зрав. РБ

13. IНСТРУКЦЫЯ АБ ПАРАДКУ ПРАВЯДЗЕННЯ АТЭСТАЦЫI ПЕДАГАГIЧНЫХ РАБОТНIКАЎ СIСТЭМЫ АДУКАЦЫI (АКРАМЯ ПЕДАГАГIЧНЫХ РАБОТНIКАЎ З ЛIКУ ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ)(в ред. постановлений Минобразования от 08.05.2018 N 37

14. «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени отдельным категориям педагогических работников», Пост. Мин. обр. РБ

15. Кодекс Республики Беларусь "Об образовании"(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2016 N 404-З)

16. Постановление министерства труда Республики Беларусь 28 апреля 2001 г. n 53 «Об утверждении квалификационного справочника должностей служащих»

17. «Типовые штаты и штатные нормативы численности работников дошкольных учреждений». пост. Мин. обр. РБ

18. Закон Республики Беларусь "О правах ребенка"

свернуть

Методыка навучання дзяцей дашкольнага ўзросту рухавым гульням

21.02.2020

Методыка навучання дзяцей дашкольнага ўзросту рухавым гульням мае свае спецыфічныя асаблівасці ў залежнасці ад узросту дзяцей. Падбіраючы гульню, педагог павінен звярнуцца да вучэбнай праграммы дашкольнай адукацыі, у якой спіс гульняў складзены з улікам агульнай рухавай падрыхтоўкі дзяцей пэўнага ўзросту і накіраваны на вырашэнне пэўных адукацыйных задач. Рухавы змест гульні павінен адпавядаць умовам іх правядзення. Важна ўлічваць пару года і надвор’е.

Выбар гульні вызначае яе месца ў рэжыме дня. На першай прагулцы метазгодна правесці гульні больш дынамічныя, на другой – гульні розныя па рухомай характырыстыцы. Да пачатку гульні трэба зрабіць разметку пляцоўкі, падрыхтаваць патрэбныя абсталяванне і атрыбутыку.

Падрыхтоўка дзяцей да гульні патрабуе ад педагога вялікай знаходлівасці. Асабліва важна выклікаць цікавасць да гульні ў самым пачатку. Вялікі эфект дае абыгрыванне атрыбутаў.

Тлумачэнне правілаў гульні павінна быць кароткім, зразумелым, эмацыянальным, цікавым.

Выбар гульні залежыць ад педагагічнай задачы, а таксама фізічнай падрыхтоўкі дзяцей, іх стану здароўя. Педагог знаёміць са зместам гульні, паказвае як трэба выконваць тыя ці іншыя дзеянні, пры дапамозе пытанняў паўтарае з дзецьмі правіла, каб пераканацца, што яны ўсё зразумелі. Двухгадовых дзяцей папярэдне знаёміць з гульнёй і яе правіламі не трэба; тлумачэнне гульні вядзецца паэтапна, у ходзе гульнявых дзеянняў. У другой малодшай, сярэдняй і старэйшай групах папярэдняе тлумачэнне адбываецца з улікам узроставых псіхалагічных магчымасцей дзяцей. Гэта вучыць іх планаваць свае дзеянні. Вельмі важнай з’яўляецца паслядоўнасць тлумачэння:

* назва гульні і яе задума;

* кароткі змест;

* правілы;

* напамін рухаў (пры неабходнасці);

* раздача роляў;

* раздача атрыбутаў;

* размеркаванне ўдзельнікаў гульні на пляцоўцы;

* пачатак гульнявых дзеянняў.

Нельга пачынаць тлумачэнне гульні з назначэння дзяцей на галоўныя ролі або з раздачы атрыбутаў, бо спадзе ўвага да інструкцый, пачнецца збой гульнявых дзеянняў.

Калі ў гульні ёсць словы, то спецыяльна развучваць іх не трэба – дзеці запамінаюць іх падчас гульні. Калі яна знаёмая, тады з дапамогай пытанняў удакладняюцца пэўныя моманты.

Размеркаванне роляў выкарыстоўваецца як момант для выхавання паводзін дзяцей. Вядучыя ролі – заўсёды прывабныя. Выбар на галоўную ролю ўспрымаецца як узнагарода. Педагог павінен сачыць за рухамі выхаванцаў: заўважаць добрае

выкананне рухаў, падказваць лепшы спосаб дзеяння, дапамагаць асабістым прыкладам.

Вызначыць таго, хто будзе вадзіць у гульні, можна рознымі спосабамі, але асноўнымі з’яўляюцца наступныя:

1. “Брацца за палку”: рука да рукі; хто накрые канец палкі, той і будзе вадзіць.

2. “Лічыцца”: адзін гулец чытае лічылку і пры кожным слове па чарзе паказвае на ўдзельнікаў. На каго прыпадзе апошняе слова, той і водзіць.

3. “Дамаўляцца”: вядучага выбіраюць з ліку найбольш вопытных.

4. “У якой руцэ прадмет”: адзін з гульцоў хавае за спіной у адной руцэ прадмет, другому прапануе адгадаць. Хто адгадаў – водзіць.

5. “Чыя саломінка карацейшая (або даўжэйшая)?”: верхнія канцы “саломінак”-палачак трэба зраўняць, а ніжнія схаваць у руцэ. Хто выцягне кароткую (ці доўгую) палачку, той пачынае гульню.

Для выбару вядучага таксама можна выкарыстаць гульні “Пярсцёнак, пярсцёнак”, “Стрэлка”, “Патэльня, ідзі сюды”.

Калі гульня праводзіцца з дзецьмі першай малодшай групы, то педагог сам прымае ў ёй удзел: выконвае як галоўную, так і другарадную ролю. Трохгадовым дзеткам можна дручыць выкананне галоўнай ролі. У сярэдняй і старэйшай групах кіраўніцтва апасродкаванае: педагог можа прымаць удзел у гульні, калі яна новая або па ўмовах гульні не хапае пары.

Педагог павінен бачыць дзеянне кожнага дзіцяці. Бадзёрым тонам, дзейсным удзелам ён падтрымлівае ў дзяцей радасны настрой, заахвочвае праяўленне рашучасці, смеласці, знаходлівасці, ініцыятывы, стрымлівае празмерна актыўных дзяцей, падбадзёрвае тых, хто адстае, папярэджвае магчымыя выпадкі нядобразычлівасці. Для стымуляцыі ходу гульні педагог можа прыняць у ёй удзел як звычайны гулец, строга выконваючы правілы. У рэдкіх выпадках ён можа ўзяць на сабе адказную ролю і паказаць, як трэба выконваць дзеянні, або, калі неабходна, надаць гульні жвавасць, эмацыянальнасць.

У малодшых групах вынік гульні павінен быць аптымістычным, кароткім і канкрэтным. Абавязкова трэба пахваліць малых. У сярэдняй і старэйшых групах варта адзначыць тых, хто правільна выконваў рухі, праяўляў хуткасць, спрытнасць. Называюць і тых дзяцей, якія парушалі правілы, памылкова выконвалі рухі. Заўвагі робяцца карэктна і ў добразычлівай форме. Да абмеркавання праведзенай гульні далучаюцца ўсе дзеці. Гэта прывучае іх да аналізу сваіх учынкаў, садзейнічае больш дакладнаму выкананню правілаў гульні і рухаў.

Падвядзенне вынікаў гульні павінна выклікаць у дзяцей жаданне ў наступны раз пастарацца і дабіцца большага.

Каб павялічыць эфэктыўнасць рухавых гульняў, можна: выбраць двух-трох вядучых; павялічыць працягласць інтэнсіўных рухаў у гульнях з адхіленнем, адлегласць для бегу ў гульнях з перабежкамі; змяніць сігнал; увесці “выручалачкі”; ускладніць правілы і г.д.

Фізічная актыўнасць у спалучэнні з фальклорам далучае выхаванцаў да беларускай нацыянальнай культуры і агранічна ўключаецца ва ўсе мерапрыемства па аздараўленні дзяцей установы дашкольнай адукацыі. Асобна трэба адзначыць народныя святы Каляды, Масленіца, Купалле, а таксама кірмашы, якія немагчыма ўявіць без гульняў, забаў, народных тпнцаў. Займальнасць, вобразнае слова, гульні

робяць іх яркімі, запамінальнымі, ствараюбць добры, вясёлы настрой у дзяцей, выклікаюць цікавасць і жаданне выкарыстоўваць гульні ў самастойнайгульнявой дзейнасці.

Педагог павінен імкнуцца больш шырока выкарыстоўваць і знаёміць сваіх выхаванцаў з беларускімі народнымі гульнямі, але трэба ўлічваць і індывідуальныя магчымасці дзяцей. Фізічна слабых з некаторай затрымкай рухальнага развіцця неабходна ўцягваць у даступныя гульні, ускладняючы іх змест паступова. Складаныя гульні прапаноўваць больш падрыхтаваным дашкольнікам. Гэта дасць магчымасць зрабіць беларускія нацыянальныя гульні даступным сродкам выхавання дзяцей.

Выкарыстанне беларускіх народных гульняў дапаможа вырасціць дзяцей здаровымі, працавітымі і мужнымі людзьмі, якія будуць шанаваць народныя традыцыі.

Такім чынам, традыцыі народнай педагогікі былі скіраваны ў першую чаргу на выхаванне фізічнага, маральнага і духоўнага здароўя дзіцяці. Значная роля ў гэтым належыла выкарыстанню беларускай народнай гульні. Яна разглядалася і сёння разглядаецца як сродак фізічнага, эстэтычнага і разумовага выхавання. Беларуская народная гульня садзейнічае правільнаму фізічнаму развіццю, умацаванню здароўя, фізічных і псіхічных якасцей, выхаванню любові да Радзімы.

Літаратура:

Лях, Н.І. Беларускія народныя гульні ў фізічным выхаванні дзяцей дашкольнага ўзросту (з вопыту работы) / Н.І.Лях . – 2-евыд. – Мінск : Зорны Верасок , 2017 . – с. 21.

свернуть

Тест «Моё отношение к физическому воспитанию» (для самоанализа)

31.01.2020

Тест

«Моё отношение к физическому воспитанию»

(для самоанализа)

 

1. Вы знаете индекс здоровья детей в своей группе?

(Да — 5 очков; нет — 0; приблизительно — 1.)

2. Вы предусмотрели специфику физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей часто, долго болеющих?

(Да — 5; нет — 0; частично — 2.)

3. Вам удается ежегодно провести диагностику здоровья, физического и двигательного развития детей в соответствии с требованиями программы «Пралеска»?

(Да — 5; нет — 0; частично — 3 или 2.)

4. Вы ищете возможность, чтобы отменить прогулку с детьми?

(Да — 0; никогда — 5; иногда — 3.)

5. У вас есть перспективные планы физкультурно-оздоровительной работы с детьми?

(Да — 5; Нет — 0; частично — 2.)

6. Вам удается ежедневно позаниматься с каждым ребенком по развитию его движений хотя бы

в течение одной—трех минут?

(Да — 8; нет — 0; иногда — от 3 до 5.)

7. Вы строго соблюдаете предусмотренный комплекс закаливающих мероприятий?

(Да — 5; почти — 3; как придется — 0.)

8. Вы можете полностью самостоятельно провести диагностику физического и двигательного развития детей?

(Да — 8; нет — 0; в определенной мере — от 3 до 5.)

9. Вы создаете оптимальные условия для самостоятельной двигательной деятельности детей?

(Да —5; как получается — 2.)

10. Вы считаете свое здоровье хорошим?

(Да — 10; нет — 3; не очень — от 4 до 6.)

11. Вы следите за литературой по физическому воспитанию дошкольников?

(Да — 5; на эту литературу не хватает времени — 0; читаю случайную литературу — 3.)

 

От 66 до 49 очков. У Вас имеются необходимые знания и умения в области оздоровительного физического воспитания. Вы ответственно относитесь к здоровью детей и своему собственному, что очень важно в физкультурно-оздоровительной работе. Вас можно поздравить как хорошего специалиста по физическому воспитанию малышей! Вы заслуживаете большой благодарности от руководства дошкольного учреждения и родителей.

 

От 48 до 28 очков. У Вас достаточно высокие потенциальные данные к физическому воспитанию детей. Однако Вы явно недооцениваете его значимость в общей системе воспитательно-образовательного процесса. Если Вы измените свое отношение к физкультурно-оздоровительной работе, то обязательно добьетесь успехов!

 

До 27 очков. К сожалению, сегодня Вас нельзя назвать квалифицированным специалистом в области физического воспитания дошкольников. Вам следует серьезно заняться самообразованием по проблеме здоровья детей. Не огорчайтесь, при желании всегда можно приобрести необходимые педагогические знания и практические умения.

свернуть